Πριν από 1 μήνα

2 ΜΑΪ́ΟΥ 2018: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ για δεύτερη χρονιά, ενώνει τη φωνή της με αυτές διακεκριμένων επιστημονικών φορέων του εξωτερικού στην πρωτοβουλία για την ανακήρυξη της πρώτης Τετάρτης του Μαΐου σε Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας της Μητέρας.
Clinique Beautylike