ΚΑΡΙΕΡΑ

10 προκαταλήψεις που μπαίνουν εμπόδιο στην καριέρα των γυναικών

iStock

Η προκατάληψη του φύλου και οι διακρίσεις έχουν κρατήσει τις γυναίκες πίσω στον εργασιακό χώρο για γενιές. Νέα έρευνα δείχνει ότι τις έμφυλες προκαταλήψεις βάσει των οποίων επικρίνονται οι επαγγελματίες γυναίκες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Σε μια πρόσφατη μελέτη 913 γυναικών που απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις, οι ερευνητές βρήκαν 30 κοινές προκαταλήψεις και χαρακτηριστικά, που βασίζονται στην ταυτότητα που οι γυναίκες λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους στη δουλειά. «Το συνοπτικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ήταν ότι ανεξάρτητα με το χώρο εργασίας τους, οι γυναίκες δεν είχαν ποτέ δίκιο», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ερευνήτριες. Για παράδειγμα, η ηλικία είναι μια σταθερή πρόκληση για τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις: Μερικές δήλωσαν ότι τους είπαν ότι ήταν πολύ μικρές για να ηγηθούν, ενώ άλλες θεωρήθηκαν πολύ μεγάλες. Υπάρχει επίσης ένα διπλό έμφυλο στερεότυπο: Οι μεσήλικες άντρες της θεωρούνται ώριμοι ηγέτες, ενώ οι γυναίκες της ίδιας ηλικίας, είναι απλώς ηλικιωμένες.

Οι γυναίκες που δέχονται αυτή την κριτική μπορεί να την ερμηνεύσουν ως προσωπική αποτυχία ή ως εμπόδιο στις επαγγελματικές τους φιλοδοξιών. Οι 10 κορυφαίες προκαταλήψεις που οι συμμετέχουσες στην έρευνα, δήλωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν πράγματα όπως:

  • Ο τρόπος ομιλίας τους
  • Η ηλικία
  • Η ελκυστικότητα
  • Ο σωματότυπός τους
  • Η οικονομικοκοινωνική τάξη
  • Το χρώμα
  • Το στυλ επικοινωνίας
  • Η πολιτισμική ταυτότητα
  • Διαιτητικοί περιορισμοί
  • Η εκπαίδευση

Φυσικά οι προκαταλήψεις δεν σταματούν στα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πράγματα όπως η συμμόρφωση γύρω από τις γενικές αντιλήψεις των φύλων, η οικογενειακή κατάσταση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η εικόνα του σώματος έρχονται να προστεθούν στη λίστα των προκαταλήψεων.

Τι χρειάζεται για την υποστήριξη των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον

10 προκαταλήψεις που μπαίνουν εμπόδιο στην καριέρα των γυναικών iStock

Οι επιχειρήσεις έχουν οικονομικό συμφέρον να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ισότητα και ποικιλομορφία μεταξύ των φύλων: Οργανισμοί που προωθούν τη συμπεριληπτικότητα σε θέματα φύλου, ειδικά σε ανώτερα επίπεδα ηγεσίας, αποδίδουν καλύτερα, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey.

Οι ερευνητές λένε ότι υπάρχουν ορισμένοι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την προκατάληψη τους έναντι των γυναικών, προκειμένου να τις υποστηρίξουν και να προωθήσουν στην καριέρα τους.

Οι διευθυντές εταιρειών μπορούν να έχουν μια εποικοδομητική επικοινωνία με γυναίκες επαγγελματίες, οι οποίες είναι πιο πιθανό να δεχθούν αρνητικά σχόλια, τα οποία είναι υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά. Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης, ότι πολλά σχόλια που απευθύνονται στις γυναίκες επικεντρώνονται σε ομαδικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία, ενώ οι άνδρες ενθαρρύνονται συχνά να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες, όπως το να αξιοποιήσουν τη δύναμή τους και να είναι διεκδικητικοί.

Τέλος, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι είναι σημαντικό οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις να μην εσωτερικεύουν την κριτική που βασίζεται στην ταυτότητά τους. Αντίθετα, πρέπει να εξετάζουν  εάν τα σχόλια και η κριτική που δέχονται είναι αντικειμενικά, εποικοδομητικά και δικαιολογημένα. Αλλά και ότι οι κριτικές που βασίζονται στην ταυτότητα φύλου, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μεροληψίας κατά των γυναικών.