ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης: οι ψυχολογικές επιπτώσεις της νόσου μέσα απ’ τα μάτια της ειδικού

H Ψωρίαση είναι μία χρόνια πάθηση που συνοδεύεται συχνά από άλλα νοσήματα (Ψωριασική Αρθρίτιδα, καρδιαγγειακά νοσήματα, Σακχαρώδη Διαβήτη, Μεταβολικό Σύνδρομο κ.ά.) και επιφέρει σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής του ατόμου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότεροι ασθενείς χαρακτηρίζουν την ψωρίαση ως σοβαρό πρόβλημα. Πέρα από την υγεία τους, επηρεάζει την ψυχολογική, κοινωνική και επαγγελματική τους καθημερινότητα. Μάλιστα, το 77% των ασθενών έχει βιώσει στιγματισμό. Ταυτόχρονα, σε ποσοστό 70% αναφέρουν οι υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές δεν ικανοποιούν επαρκώς τις ανάγκες τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, μιλήσαμε με την Ψυχολόγο Κλαίρη Σειραδάκη για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της νόσου

Η κυρία Κλαίρη Σειραδάκη σημειώνει ότι η ψωρίαση δεν είναι απλά μια δερματοπάθεια. Εξαιτίας των εμφανών δερματικών αλλοιώσεων που προκαλεί, έχει επίπτωση στην εικόνα του σώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή αυτοπεποίθηση των ατόμων που πάσχουν από ψωρίαση, αυξημένο άγχος, και σε πολλές περιπτώσεις καταθλιπτικά συναισθήματα. Γενικότερα επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του ατόμου.

Εξαιτίας της έντονης ντροπής που αισθάνονται αυτά τα άτομα, σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν στο σημείο να αποφεύγουν δραστηριότητες της καθημερινότητας, όπως είναι το γυμναστήριο, το κολύμπι, ενώ μπορεί να φτάνουν στο σημείο να αποφεύγουν τις σεξουαλικές επαφές.

Να σημειώσουμε ότι λανθασμένα ο περίγυρος νομίζει ότι η ψωρίαση είναι μια μεταδοτική ασθένεια και αυτό οδηγεί πολλές φορές στον κοινωνικό στιγματισμό των ατόμων και μπορεί να οδηγηθεί το άτομο ακόμη και σε κοινωνική απόσυρση.

Ο κάθε ασθενής βιώνει την νόσο με διαφορετικό τρόπο, με βάση την προσωπικότητά του, τις εμπειρίες του, το ψυχικό τους σθένος

Έχει παρατηρηθεί δε ότι πιο ευάλωτα είναι άτομα τα οποία στην προσωπική τους ζωής αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, άτομα τα οποία έχουν τραυματικά βιώματα ή στερούνται κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Η κυρία Σειραδάκη αναφέρθηκε ακόμη και στο ενδεχόμενο ένας ασθενής να μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Η ψωρίαση, δηλαδή, να προκαλεί στρες και από την πλευρά του το στρες να προκαλεί έξαρση της νόσου.

Η σημασία να επισκέπτεται κανείς κάποιον ειδικό είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η ψωρίαση χρήζει ολιστικής αντιμετώπισης. Είναι μία ασθένεια η οποία χρήζει διαχείρισης από περισσότερες από μία ειδικότητες.