ΓΟΝΕΙΣ

Το παιχνίδι που θα κάνει το παιδί σου πιο έξυπνο ενήλικα

Pexels

Τα παζλ είναι ένα κλασικό παιχνίδι για παιδιά κάθε ηλικίας. Διατίθενται σε διάφορους τύπους, υλικά και επίπεδα δυσκολίας, που προκαλούν τις δεξιότητες των παιδιών, καθώς μεγαλώνουν.

Στην πραγματικότητα, καθημερινά όλοι μας λύνουμε κάποιας μορφής παζλ. Για παράδειγμα, η σωστή τοποθέτηση αντικειμένων σε ένα κουτί ή μια τσάντα, είναι παρόμοια με την τοποθέτηση κομματιών παζλ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιχνίδι που ενισχύει την ανάπτυξη γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων και όχι μόνο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το συγκεκριμένο παιχνίδι, βοηθά την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Πέντε πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τα παιχνίδια παζλ:

Παζλ Pexels

Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους:

Όταν τα παιδιά εκπαιδεύονται στην επίλυση παζλ, ακούν και μαθαίνουν το νόημα λέξεων καθώς τους περιγράφεις τη θέση των επιμέρους κομματιών.

Αλληλουχία:

Υπάρχουν μερικά παζλ στα οποία η σειρά συναρμολόγησης, είναι σημαντική. Τα παιδιά ακούν και μαθαίνουν τακτικούς αριθμούς και λέξεις που υποδεικνύουν τη σχετική θέση σε μια ακολουθία, όπως πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τελευταίος. Τα παιδιά μπορούν επίσης να επαναλάβουν τη σειρά με την οποία έβαλαν τα κομμάτια, για να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόησή τους στην αλληλουχία.

Επίλυση προβλήματος:

Τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και να φτάνουν σε μια λύση, καθώς ταιριάζουν μεταξύ τους τα κομμάτια ενός παζλ. Ίσως χρειαστεί να μάθουν να αφήνουν στην άκρη ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ αναζητούν αυτό που ταιριάζει στο σημείο που χρειάζονται. Μπορούν επίσης να μάθουν ότι υπάρχουν πολλά μονοπάτια για την ολοκλήρωση του και να το λύσουν ξανά και ξανά. Όταν παίζουν μαζί με άλλους, περιγράφουν επίσης τις στρατηγικές τους ο ένας στον άλλο και αντιμετωπίζουν τις όποιες δυσκολίες συλλογικά.

Ολοκλήρωση εργασίας και επιμονή:

Η διαδικασία της σύνθεσης ενός παζλ, έχει αρχή, μέση και τέλος. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν την απογοήτευση και την πρόκληση, όταν δεν μπορούν να το λύσουν εύκολα, ενώ όταν το ολοκληρώσουν, βιώνουν την επιτυχία της ολοκλήρωσης της εργασίας. Η επεξεργασία αυτών των συναισθημάτων βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν επιμονή ή την ικανότητα να συνεχίζουν ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Κινητικές δεξιότητες:

Τα παιδιά βελτιώνουν τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και συντονισμού χεριού-ματιού καθώς επεξεργάζονται τα κομμάτια για να συνθέσουν ένα παζλ. Αναπτύσσουν τους μικρούς μύες στο χέρι τους που τους επιτρέπουν να πιάνουν και να μετακινούν τα κομμάτια με ακρίβεια.

Η κατάλληλη επιλογή ανάλογα με την ηλικία του παιδιού

Τα μεγαλύτερης ηλικίας βρέφη και τα νήπια, μπορεί να απολαμβάνουν παζλ λαβές, τα οποία είναι πιο εύκολα να κατανοηθούν. Ένα κομμάτι που αντιστοιχεί σε μία εικόνα, είναι μια καλή αρχή. Για παράδειγμα, ένα παζλ με ζώα μπορεί να έχει κομμάτια γάτας, σκύλου και πουλιών που το καθένα έχει το δικό του ξεχωριστό σημείο σε μια γενική εικόνα.

Στη συνέχεια, καθώς τα νήπια και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γίνονται πιο επιδέξια, μπορεί να δοκιμάσουν παζλ με περισσότερα κομμάτια, για να δημιουργήσουν μια ενιαία εικόνα. Καθώς μεγαλώνουν, μπορεί να αρχίσουν να δοκιμάζουν πιο περίπλοκες επιλογές. Τρισδιάστατα παζλ στοίβαξης δαχτυλιδιών, προκαλούν επίσης τις δεξιότητες και τη σκέψη τους.

Το σωστό επίπεδο δυσκολίας για το τρέχον αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από το παιχνίδι. Καλό είναι να πειραματίζονται με παζλ που μπορούν να λύσουν και μόνα τους. Η εναλλαγή της επιλογής των παζλ, θα βοηθήσει επίσης στη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους.

Τα παζλ που είναι πολύ δύσκολα, μπορεί να είναι πηγή απογοήτευσης για τα παιδιά και τους φροντιστές τους. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι προτιμότερο τα πιο απαιτητικά παζλ, να βρίσκονται κοντά σε ένα μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να έχουν βοήθεια, ώστε να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, με ομαλό τρόπο.