LIFE

Τα dos και τα don’ts για ένα επιτυχημένο βιογραφικό

Είναι το «όπλο» σου στην αναζήτηση μίας νέας δουλειάς. Το βιογραφικό σου είναι ο «καθρέφτης» των προσόντων σου και της προσωπικότητάς σου για αυτό και θα πρέπει να έχεις φροντίσει να είναι σωστά γραμμένο. Υπάρχουν τα dos, υπάρχουν όμως και τα don'ts που πρέπει να αποφύγεις.

Τα dos

Να είσαι ειλικρινής

Το βιογραφικό σου να είναι σύντομο και περιεκτικό.

Οργάνωσε το βιογραφικό σου σε bullets.

Το βιογραφικό σου να είναι ευανάγνωστο.

Μέσω του βιογραφικού να διαγράφεται η προσωπικότητά σου.

Να παρουσιάσεις τη σωστή εικόνα του εαυτού σου, ώστε να ταιριάζει με την εικόνα που θα δείξεις στη συνέντευξη.

Δόμησε σωστά τις βασικές πληροφορίες, όπως η προϋπηρεσία σου.

Έκφρασε ξεκάθαρα τους επαγγελματικούς σου στόχους.

Φρόντισε να είσαι σαφής όπου χρησιμοποιείς ημερομηνίες.

Τα don’ts

Απόφυγε τα ορθογραφικά και τα συντακτικά λάθη.

Μην πλατειάζεις άσκοπα.

Απόφυγε τις εικαστικές παρεμβάσεις.

Μη χρησιμοποιείς συντομογραφίες, αν δεν είναι καθιερωμένες.

Μη χρησιμοποιείς α’ ενικό.

Μην υπερβάλλεις για τις θέσεις και τις ευθύνες που είχες αναλάβει στις προηγούμενες θέσεις σου.