ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 16 πιτσιρίκια αναλύουν τη σύμβαση με τις ελευθερίες τους

Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη στην οποία κατοχυρώνεται πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με κάποιες βασικές ελευθερίες και δικαιώματα. Αν εφαρμόζεται παντού και στο εκατό τοις εκατό της; Όχι. Αν είναι σημαντικό να την ξαναδιαβάζουμε στις 20 κάθε Νοέμβρη την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού; Πολύ.

Η πρώτη και βασική αρχή της σύμβασης είναι πως κάθε άνθρωπος κάτω των 18 ετών, είναι παιδί και έχει τα δικαιώματα που θα διαβάσεις ακολούθως. Αυτό το κείμενο της σύμβασης, πρέπει να διαβαστεί από τα ίδια τα παιδιά ώστε να γνωρίζουν τις θεμελιώδη ελευθερίες τους, αλλά και από γονείς και δασκάλους, ώστε να τους συμπεριφέρονται αναλόγως.

 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ τον παιδότοπο – πρωϊνή φύλαξη Ζαχαρούπολη.