WOMEN TODAY
SPONSORED

Ο κόσμος που θέλουμε αύριο, ξεκινά με τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε σήμερα

Παρά το γεγονός πως έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου, η ισότητα των δύο φύλων είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να μας απασχολεί. Με αφορμή αυτή την πραγματικότητα η Mars, Incorporated παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας #HereToBeHeard με στόχο να δώσει βήμα σε όλες τις γυναίκες, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, για τη δημιουργία ενός κόσμου με λιγότερους αποκλεισμούς.

Στόχος της έρευνας είναι να συμβάλει στην ανάληψη δράσης υπέρ της ισότητας των φύλων, με αφορμή μάλιστα τις δυσανάλογες επιπτώσεις που είχε η πανδημία Covid-19 στις γυναίκες.

Για να εμβαθύνουμε στο ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων και με στόχο να εξηγήσουμε εκτενώς τα αποτελέσματα της έρευνας, μιλήσαμε με την Δέσποινα Ρέτσα, Corporate Affairs & Consumer Care Manager Greece (Mars Multisales South Europe).

Η κυρία Ρέτσα εστίασε στις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων, σε όσα έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα και σε όσα πρέπει να αλλάξουν, αλλά και στο πώς η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Mars είναι ένα καλός “οδηγός” για το μέλλον.

Πόσο διαφορετική είναι σήμερα η κοινωνία μας όσον αφορά την ισότητα των φύλων από ό,τι ήταν πριν από 10 ή 20 χρόνια;

Βλέπουμε καθημερινά, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, πώς η κοινωνία μας προσπαθεί να αφήσει πίσω της τα στερεότυπα του παρελθόντος σχετικά με την ισότητα των φύλων. Η αξία, το ταλέντο και οι ικανότητες όλο και περισσότερων γυναικών αναγνωρίζονται και αναδεικνύονται, συνεισφέροντας στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων και στην ανάληψη ηγετικών ρόλων σε θέσεις ευθύνης. Φυσικά, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να μιλήσουμε για ισότητα των φύλων και είναι γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους τους εργοδότες, να δημιουργήσουν ένα εταιρικό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Τι επιπτώσεις θεωρείτε ότι είχε η πανδημία Covid-19 στην ισότητα των φύλων;

Στη Mars, εργαζόμαστε πρώτα εντός της επιχείρησής μας για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να διατηρούμε ισότητα αμοιβών για το ανθρώπινο δυναμικό μας που αποτελείται από 140.000 εργαζόμενους παγκοσμίως—ένα στόχο που πετύχαμε ήδη από το 2019 και συνεχίζουμε.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωρίζουμε ότι η πανδημία έχει γυρίσει το χρόνο πίσω ως προς την ισότητα των φύλων, κατά 36 χρόνια – μια ολόκληρη γενιά. Αναγνωρίζουμε τώρα, περισσότερο από ποτέ, πως ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία αντικατοπτρίζεται και στον χώρο εργασίας, επομένως εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις ενέργειές μας.

Ποιος ήταν ο στόχος της πρωτοβουλίας της Mars;

Πιστεύουμε ότι ο κόσμος που θέλουμε αύριο, ξεκινά με τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε σήμερα ως επιχείρηση. Ως κορυφαία εταιρεία, με παγκόσμια παρουσία, με τη συμβολή μας διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι θα μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης. Τα στοιχεία άλλωστε που επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της προώθησης της ισότητας των φίλων και της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών, μιλούν από μόνα τους. Όταν οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία και τα μέσα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, τα αποτελέσματα αποτυπώνονται με μετρήσιμα οφέλη σε επιχειρήσεις, κοινότητες και ολόκληρες οικονομίες:

Στο χώρο εργασίας, οι εταιρείες με όμοια ποσοστά ανδρών & γυναικών σε όλες τις βαθμίδες έχουν καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στον τομέα της παραγωγής, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου αγροτικού εργατικού δυναμικού, ενώ παράλληλα φροντίζουν το νοικοκυριό και τις οικογένειές τους –εργασία που δεν αμείβεται. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι όταν οι γυναίκες έχουν δικό τους εισόδημα, συνήθως επανεπενδύουν έως και 90% πίσω στις οικογένειες και τις κοινότητές τους.

Στην αγορά, οι γυναίκες δημιουργούν και ελέγχουν περισσότερο από το 1/4 του παγκόσμιας οικονομίας – και το 70% των καταναλωτών που επιλέγουν την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων έναντι άλλων, είναι και πάλι γυναίκες.

Ποια είναι τα σημεία των αποτελεσμάτων της έρευνας #HereToBeHeard στα οποία αξίζει να σταθούμε;

Σε διάστημα μόλις 3 μηνών, 10.319 γυναίκες από 88 χώρες πήραν μέρος σε μια πρωτοβουλία crowdsourcing και κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια βασική ερώτηση: Τι πρέπει να αλλάξει ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους; Η Mars συνεργάστηκε με μια ομάδα επιστημόνων από την πρωτοβουλία Future of Marketing του Oxford University Saïd Business School και εξωτερικούς αναλυτές για να επεξεργαστεί τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν. Η ομάδα της Οξφόρδης κατέγραψε 28 ζητήματα, που ομαδοποιήθηκαν σε 8 θεματικές βάσει των συχνότερων απαντήσεων:

1. Τέλος στις συστημικές διακρίσεις και στα επικίνδυνα στερεότυπα βάσει φύλου (80%)
2. Ίσες ευκαιρίες καριέρας (79%)
3. Περισσότερη δύναμη στη λήψη αποφάσεων (65%)
4. Υποστήριξη γονέων (30%)
5. Καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (26%)
6. Ίσες ευκαιρίες για γνώση/ εκπαίδευση (24%)
7. Ψυχική και σωματική ευεξία (19%)
8. Τέλος στην παρενόχληση και τη βία βάσει φύλου (15%)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 71% των γυναικών ανέφεραν ότι οι άνδρες παίζουν σημαντικό ρόλο, είτε ως σύμμαχοι στην εξεύρεση λύσεων, είτε ως ανασταλτικός παράγοντας για πρόοδο.

Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη τα αποτελέσματα μιας έρευνας όπως αυτή; (#HereToBeHeard)

Η έρευνα #HereToBeHeard έχει ως στόχο να παρέχει στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν δεσμευτεί να παρέχουν ίση και ισόρροπη εκπροσώπηση για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Ενθαρρύνουμε όλους, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, τον πολιτικό κόσμο και τις κυβερνήσεις αλλά και όλο τον κόσμο, να ακούσουν, να μάθουν και να συμμετάσχουν στο ταξίδι μας, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Τι ρόλο έχουν διαδραματίσει οι γυναίκες στην πορεία και την εξέλιξη της Mars;

Στη Mars έχουμε αναγνωρίσει από πολύ νωρίς την καθοριστική συνεισφορά που μπορούν να έχουν οι γυναίκες στη στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών, αξιοποιώντας τις ικανότητες, την εμπειρία και τα ταλέντα τους. Έτσι, σε όλη την πορεία και εξέλιξη της Mars οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και έχουν αναλάβει ηγετικές θέσεις βάσει των δεξιοτήτων τους και ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις τους. Μέσω της καμπάνιας #HereToBeHeard στόχος της Mars είναι να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο τις γυναικείες φωνές, να αξιοποιήσει τα ταλέντα και να αναδείξει τις ικανότητές τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός εταιρικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και ενός κόσμου όπου όλες οι γυναίκες έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης

Ένα σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό τομέα είναι η φροντίδα των παιδιών – Τι προσφέρει η Mars στις εργαζόμενες μητέρες;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 30% των γυναικών δήλωσε ότι η έλλειψη επαρκούς υποστήριξης των γονέων, αποτελεί εμπόδιο ώστε οι γυναίκες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αφενός της μητρότητας και της φροντίδας της οικογένειάς τους και αφετέρου της επαγγελματικής ζωής. Οι μητέρες, ειδικότερα, επεσήμαναν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επίτευξη μιας ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, με μικρή ευελιξία ως προς τις ώρες εργασίας, την τοποθεσία και τις προσδοκίες.

Στη Mars, αναζητούμε διάφορους τρόπους για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα.

Ευέλικτη εργασία. Στην Mars, υιοθετούμε μια ευέλικτη υβριδική προσέγγιση που θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να εστιάσουν στη δουλειά χωρίς να εγκαταλείψουν τους υπόλοιπους ρόλους τους. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας που παρέχουμε προσφέρει στους εργαζόμενους γονείς την ελευθερία να διαχειρίζονται ευέλικτα τον τρόπο και τον χρόνο που δουλεύουν, εντός και εκτός της εταιρείας.

Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε, αλλά αναζητούμε συνεχώς ευκαιρίες για να διευρύνουμε τις εναλλακτικές που προσφέρουμε στους ανθρώπους μας πάντα σε συνδυασμό με τη φιλοδοξία μας να ηγούμαστε και σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Mars προσφέρει την ευκαιρία στους εργαζόμενους, να συμβουλευτούν την υπηρεσία του «Μεσολαβητή» (Obundsman), η οποία μπορεί να δώσει ουσιαστική βοήθεια για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ δουλειάς και ζωής ή για οποιαδήποτε συναφή θέματα. Μια επιπλέον παροχή της Mars, για την υποστήριξη των εργαζομένων είναι και το «Πρόγραμμα Βοήθειας Συνεργατών», το οποίο περιλαμβάνει 5 δωρεάν συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο για την καλύτερη διαχείριση προσωπικών θεμάτων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, τη φροντίδα των παιδιών, την υγιεινή διατροφή, την προσωπική φροντίδα, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κ.α.