ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας «κόκκινο πανί» για την αυτοκτονική συμπεριφορά

UNSPLASH

Οι εργαζόμενοι που έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονίας και απόπειρας αυτοκτονίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The BMJ οι παρεμβάσεις στον χώρο εργασίας οι οποίες εστιάζουν στην κοινωνική πλευρά του εργασιακού περιβάλλοντος, μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των ποσοστών αυτοκτονίας.

Το #MeToo και η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Το κίνημα #MeToo εστίασε την προσοχή στη σεξουαλική παρενόχληση που σχετίζεται με την εργασία τα τελευταία χρόνια και στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία, αλλά κυρίως στα ίδια τα άτομα.

Προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η παρενόχληση στον χώρο εργασίας, συνδέεται με συμπτώματα σωματικής υγείας και κακή ψυχική υγεία. Ωστόσο είναι περιορισμένες οι μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπό της, στην αυτοκτονική συμπεριφορά.

Έτσι, μια ομάδα Σουηδών ερευνητών, αποφάσισε να μελετήσει πώς η έκθεση σε σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, μπορεί να σχετίζεται με την αυτοκτονική συμπεριφορά.

Η έρευνα

Η έρευνα περιλάμβανε 85.205 άνδρες και γυναίκες, σε αμειβόμενη εργασία μέσα στο χρονικό διάστημα από το 1995 έως και το 2013. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με την έκθεση σε παρενόχληση που σχετίζεται με την εργασία.

Η σεξουαλική παρενόχληση ορίστηκε ως «ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή προσβλητική αναφορά σε ό,τι γενικά σχετίζεται με τις σεξουαλικές σχέσεις». Τυχόν αυτοκτονίες ή απόπειρες αυτοκτονίας των εργαζομένων για μια μέση περίοδο παρακολούθησης 13 ετών, εντοπίστηκαν από διοικητικά μητρώα.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκαν εάν είχαν υποστεί παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες. Είτε από ανώτερους ή από συναδέλφους, είτε από «άλλους ανθρώπους», όπως ασθενείς, πελάτες, επιβάτες και μαθητές.

Συνολικά, το 4,8% των εργαζομένων ανέφερε σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους προηγούμενους 12 μήνες. 1,9% όλων των ανδρών και 7,5% όλων των γυναικών.

Εκείνοι που εκτέθηκαν, ήταν πιο πιθανό να είναι νεότεροι, άγαμοι, διαζευγμένοι, σε χαμηλόμισθες αλλά υψηλών απαιτήσεων θέσεις εργασίας και να γεννήθηκαν εκτός Ευρώπης.

Συνολικά, 125 άτομα αυτοκτόνησαν και 816 έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Σεξουαλική παρενόχληση και την αυτοκτονική συμπεριφορά

Η έκθεση σε σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, βρέθηκε να σχετίζεται με 2,82 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονίας και 1,59 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η παρενόχληση στο χώρο εργασίας, μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονική συμπεριφορά.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις στον χώρο εργασίας που επικεντρώνονται στο κοινωνικό περιβάλλον εργασίας, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου της αυτοκτονίας.

Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη να θεωρηθεί η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, τόσο ως επαγγελματικός κίνδυνος όσο και ως σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, οι πιο συνηθισμένες προσεγγίσεις για την πρόληψη έχουν κριθεί ανεπαρκείς. Γεγονός που υποδεικνύει ότι χρειάζονται επειγόντως νέοι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Κανένας χώρος εργασίας δεν είναι ασφαλής με τον κίνδυνο για σεξουαλική παρενόχληση

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι κανένας χώρος εργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, εκτός εάν είναι απαλλαγμένος από παρενόχληση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να παραμεριστεί πλέον.

Τονίζουν, μάλιστα, πως υπάρχουν τεκμηριωμένες λύσεις, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν ευρέως.

Τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο και θεραπεία ψυχικής υγείας για τον μετριασμό του κινδύνου επακόλουθων επιπτώσεων στην ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας.