BUSINESS

Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών: Ίση αμοιβή, για ίση εργασία

iStock

Tο χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, παραμένει παγκοσμίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρόοδος στη μείωσή του είναι αργή. Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί περαιτέρω τροχοπέδη για την ισότητα των φύλων.

Για να επιταχυνθεί η υλοποίηση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, τα Ηνωμένα Έθνη θέσπισαν την πρώτη Διεθνή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών, στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις άνισες αμοιβές των γυναικών και στην πίεση για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Η διαφορά αμοιβών για τις γυναίκες ποικίλλει επίσης ανάλογα με τη φυλή, την εθνικότητα και ζητήματα αναπηρίας. Το μισθολογικό χάσμα, επηρεάζει πολλές οικογένειες από γενιά σε γενιά, καθώς οι έγχρωμες γυναίκες συσσωρεύουν λιγότερο πλούτο, κατά μέσο όρο. Αυτό το μισθολογικό χάσμα είναι εμφανές σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα και τις βιομηχανίες, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνα που κυριαρχούν οι άνδρες.

Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών Pexels

Ένα επίμονο πρόβλημα, η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων είναι ένας μετρήσιμος δείκτης της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γενικά αναφέρεται στον μέσο όρο διαφοράς μεταξύ της αμοιβής των
εργαζόμενων γυναικών και αντρών. Αν και η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, υπολογίζεται με διαφορετικές μεθόδους και δείκτες, τα στοιχεία σαφώς δείχνουν ότι οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερο σε σύγκριση με τους άνδρες.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Μισθών 2018/2019, από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), κατά μέσο όρο, οι γυναίκες κερδίζουν περίπου 20% λιγότερο από τους άνδρες.

Παρά την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών και την αυξανόμενη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, το χάσμα στις αμοιβές παραμένει ένα επίμονο και πολυδιάστατο ζήτημα σε όλες τις χώρες και για όλους τους οικονομικούς τομείς.

Για γυναίκες με παιδιά, έγχρωμες γυναίκες, μετανάστριες, και γυναίκες με αναπηρία, η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Το 2019, το μεικτό ωρομίσθιο για τις γυναίκες, ήταν κατά μέσο όρο 14,1% χαμηλότερο από αυτό των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα τα κράτη μέλη, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, διέφερε ευρέως, κυμαινόμενο από 1,3% στο Λουξεμβούργο, έως 21,7% στην Εσθονία. Η πανδημία του κορονοϊού έχει επιβαρύνει δυσανάλογα τις γυναίκες στην οικονομική σφαίρα. Είναι πιθανό να έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων, καθώς σχετικές έρευνες ήδη υποδηλώνουν ότι το χάσμα στις αμοιβές των φύλων θα διευρύνεται, λόγω της πανδημίας.

 

 

 

5 στοιχεία για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων

  • Ο ροζ φόρος

Οι γυναικείες εκδοχές του ίδιου προϊόντος, είναι πιο ακριβές απλώς και μόνο επειδή είναι για γυναίκες.

  • Εξάλειψη της διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων

Εάν εξαλειφόταν η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, οι γυναίκες θα λάμβαναν αρκετά χρήματα για ένα χρόνο παιδικής φροντίδας ή ενοίκιο εννέα μηνών, ετησίως.

  • Συμφέρει όλους

Εάν έκλεινε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, η φτώχεια για τις εργαζόμενες γυναίκες στις ΗΠΑ, θα μειωνόταν στο μισό.

  • Οι μητέρες τα μεγαλύτερα θύματα

Οι εργαζόμενες μητέρες κερδίζουν 75 σεντς για κάθε δολάριο, ενώ οι ανύπαντρες μητέρες κερδίζουν 54 σεντς.

  • Επιδεινώνεται όσο οι γυναίκες μεγαλώνουν

Η μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας για τις γυναίκες είναι για τις ηλικίες 55 έως 64 ετών — αυτό επηρεάζει επίσης τη σύνταξή τους.

 

 

 

Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τη διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων;

Η φροντίδα και η ανατροφή των παιδιών, εξακολουθούν να θεωρούνται ως κύρια υποχρέωση της μητέρας. Η άνιση ευθύνη, σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες και καταλήγουν σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Τι μπορεί να αλλάξει για την ισότητα αμοιβών

Κατά τον καθορισμό των μισθών, οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι ισχύουν όροι ισότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές στην αμοιβή, μπορούν να είναι αποδεκτές όταν λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα και η περιγραφή της θέσης εργασίας. Εάν η διαφορά στις αμοιβές εξαρτάται από το φύλο των εργαζομένων, ο εργοδότης πρέπει να αυξήσει τον μισθό μιας γυναίκας και όχι να μειώσει τον μισθό ενός άνδρα.