ΚΑΡΙΕΡΑ

Ask The Mentor: Πότε και πώς να ζητήσω αύξηση;

iStock

Σε κάθε εργασιακή μου εμπειρία αντιμετωπίζω σταθερά την εξής δυσκολία: πότε και πώς ζητάω αύξηση; Είτε είμαι 1 χρόνο σε μια εταιρεία είτε περισσότερα, δεν ξέρω ούτε πώς να ξεκινήσω αυτήν την κουβέντα, ούτε πώς να διεκδικήσω μια αύξηση που πιστεύω ότι αξίζω. Υπάρχουν κάποια “πρωτόκολλα” που μπορώ να ακολουθήσω;

Απαντά η mentor του Women On Top Μαρία Καραμανλή, Business Center Manager, Corporate Banking

Κατ’ αρχάς να πω ότι το θέμα που θέτεις είναι πολύ σημαντικό, μας απασχολεί όλες και όλους κατά καιρούς. Είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο προς συζήτηση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια «ορόσημα» που δημιουργούν ίσως τις συνθήκες για μια τέτοια συζήτηση. Φυσικά, αυτό εξαρτάται το είδος ή και το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία απασχολείσαι αλλά και το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι. Δηλαδή, υπάρχουν εργασίες που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και ανάλογα με την επίδοση μπορεί κάποια/ος να διεκδικήσει είτε τις λεγόμενες μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων, είτε αύξηση των αποδοχών λόγω της συμβολής στη συνολική πορεία της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της εταιρείας, κι αυτό παίζει το ρόλο του, γιατί συνήθως σε μεγάλες ή και πιο μικρές αλλά οργανωμένες επιχειρήσεις, υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων, που γίνεται σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, δίνεται η ευκαιρία τόσο στον/στην εργοδότη/τρια ή την/τον εκάστοτε διευθύντρια/ντή ή προϊστάμενη/ο, όσο και στο εργαζόμενο άτομο, για συζήτηση σχετικά με την απόδοση σε σχέση με τις ανατεθείσες εργασίες, τις μελλοντικές προσδοκίες και των δύο και την ανταμοιβή τόσο σε χρηματικό επίπεδο, όσο και σε τυχόν άλλες πρωτοβουλίες όπως η επιμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, μια άλλη επιδίωξη μπορεί να είναι η διεκδίκηση προαγωγής, η οποία συνήθως συνοδεύεται από αύξηση αποδοχών ή άλλων παροχών, που ισοδυναμούν με χρηματική ενίσχυση.

Η διεκδίκηση από μόνη της σημαίνει ότι ξέρεις τη θέση σου στην ομάδα και τη συμβολή σου στην επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης.

Αν ήμουν στη θέση σου, θα επεδίωκα να κάνω μια ανοικτή και ειλικρινή συζήτηση, παρουσιάζοντας είτε τη συμβολή μου στις εργασίες της επιχείρησης είτε την πραγματική ανάγκη (π.χ. αυξημένα κόστη διαβίωσης) που με οδηγεί στη διεκδίκηση υψηλότερης αμοιβής.

Πάντως, θεωρώ σημαντικό να μιλήσεις με τον άνθρωπο που μπορεί να πάρει την απόφαση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε μια επιχείρηση που μπορεί να είναι προϊστάμενοι/ες, αλλά να μην έχουν τον τελικό λόγο στις αποδοχές των εργαζομένων.

Οπότε, ναι, σίγουρα πρέπει να γνωρίζει η/ο προϊσταμένη/ος σου ότι θέλεις να διεκδικήσεις μια αύξηση μισθού. Αλλά αν δεν είναι αυτό το άτομο που παίρνει αυτή την απόφαση, θα πρότεινα να ζητούσες απευθείας συνάντηση, ακόμη και παρουσία του/της προϊσταμένου/ης, με τον άνθρωπο που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις.

Στείλε κι εσύ την ερώτησή σου εδώ.