ΥΓΕΙΑ

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση βλάπτουν σοβαρά την καρδιά σου

Pexels

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει στο παρελθόν, ότι η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, αλλά λιγότερα έχουν γίνει γνωστά για τη σχέση τους με την καρδιακή ανεπάρκεια.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι τόσο η κοινωνική απομόνωση όσο και η μοναξιά, απειλούν την υγεία της καρδιάς, καθώς συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ερευνητές επισημαίνουν μάλιστα, πως το αν ένα άτομο αισθάνεται ή όχι μοναξιά, είναι πιο σημαντικό για τον προσδιορισμό του κινδύνου, απ’ ό,τι το εάν είναι πραγματικά μόνο.

Μοναξιά καρδιακή ανεπάρκεια Pexels

Η διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση

Η κοινωνική αποσύνδεση μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο διαφορετικά, αλλά άμεσα συνδεδεμένα, συστατικά. Η κοινωνική απομόνωση αναφέρεται στο να είσαι αντικειμενικά μόνος ή να έχεις σπάνιες κοινωνικές συνδέσεις. Από την άλλη, η «μοναξιά» ορίζεται ως ένα οδυνηρό συναίσθημα που προκαλείται όταν το πραγματικό επίπεδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης κάποιου είναι μικρότερο από αυτό που θα ήθελε να είναι.

Για τη νέα επιστημονική μελέτη, οι επιστήμονες εξέτασαν βρετανικά, ιατρικά αρχεία για την υγεία περίπου 465.000 ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας, σε βάθος δωδεκαετίας  και αξιολόγησε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά, μέσω ερωτηματολογίων. Προηγούμενες μελέτες ήταν ασαφείς, με ασυνεπή αποτελέσματα και χρησιμοποίησαν διαφορετικές μετρήσεις για την αξιολόγηση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς, δήλωσε ο Jihui Zhang, MD, PhD, ερευνητής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Guangzhou στο Guangzhou της Κίνας και επικεφαλής της μελέτης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τόσο η κοινωνική απομόνωση όσο και η μοναξιά, αύξησαν τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από καρδιακή ανεπάρκεια κατά 15% έως 20%. Ωστόσο, διαπίστωσαν επίσης ότι η κοινωνική απομόνωση, ήταν ένας παράγοντας κινδύνου μόνο όταν δεν υπήρχε και η μοναξιά. Με άλλα λόγια, εάν ένα άτομο ήταν και κοινωνικά απομονωμένο και ένιωθε μοναξιά, ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας ήταν πιο σημαντικός. Η μοναξιά αύξανε επίσης τον κίνδυνο ακόμα κι αν το άτομο δεν ήταν κοινωνικά απομονωμένο. Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση ήταν πιο συχνές στους άνδρες και συσχετίστηκαν επίσης με δυσμενείς συμπεριφορές και κατάσταση υγείας, όπως η χρήση καπνού και η παχυσαρκία.

Πιο επικίνδυνο για την καρδιά το αίσθημα μοναξιάς

Ένας λόγος γι’ αυτά τα ευρήματα μπορεί να είναι επειδή οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται μόνοι ακόμα και όταν έχουν σχέσεις ή αλληλεπιδρούν με άλλους, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, ενώ παράλληλα επισημαίνουν:

«Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι ο αντίκτυπος της υποκειμενικής μοναξιάς, ήταν πιο σημαντικός από εκείνον της αντικειμενικής κοινωνικής απομόνωσης. Η μοναξιά είναι πιθανώς ένας ισχυρότερος, ψυχολογικός παράγοντας άγχους από την κοινωνική απομόνωση, επειδή είναι κοινή σε άτομα που είναι εχθρικά ή έχουν στρεσογόνες, κοινωνικές σχέσεις».

Οι ερευνητές επισήμαναν επίσης την ανάγκη για αποτελεσματικά εργαλεία για τον έλεγχο της κοινωνικής αποσύνδεσης στην κλινική φροντίδα και μια ευρύτερη ώθηση για παροχή περισσότερης κοινωνικής υποστήριξης. Η έρευνα υποδεικνύει επίσης τη σημασία της διάκρισης μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων.

Η πανδημία και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες

Τα ευρήματα της νέας έρευνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς η πανδημία COVID-19 έχει τονίσει τις επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς σε ένα ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων υγείας. Αλλά η η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά συχνά επηρεάζονται και από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ατόμου.

Η σχέση με την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά είναι πιθανώς ισχυρότερη σε άτομα που βρίσκονται σε ακραίες συνθήκες κοινωνικής αποσύνδεσης και επιδεινώνεται από τη χαμηλή, κοινωνικοοικονομική θέση. Επειδή οι κοινωνικοί, καθοριστικοί παράγοντες της υγείας αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως σημαντικά συστατικά της υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή, μπορεί να είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις.