LIFE

Νεότερα όπλα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο διαδεδομένα ογκολογικά νοσήματα καθώς στατιστικά 1 στις 8 γυναίκες αναμένεται να διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού τόσο στα αρχικά όσο και σε πιο προχωρημένα στάδια είναι «ομαδική» υπόθεση καθώς απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων κάτω από την ενορχήστρωση του ογκολόγου για το συνδυασμό χειρουργείου, ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας και στοχευμένων θεραπειών.

Η θεραπεία του καρκίνου μαστού είναι ένα πεδίο όπου γίνεται εντατική έρευνα εδώ και δεκαετίες και έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα στη πρόληψη της εμφάνισης αλλά και στη βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών μετά τη διάγνωση με αποτέλεσμα σήμερα ακόμα και σε προχωρημένες περιπτώσεις να μπορούμε να μιλάμε για μια χρόνια νόσο με καλή ποιότητα ζωής για την ασθενή.

Χρόνο με το χρόνο έχουμε όλο και περισσότερα όπλα στη θεραπευτική φαρέτρα για τον καρκίνο μαστού. Στις πιο πρόσφατες προσθήκες περιλαμβάνονται φάρμακα που στοχεύουν σημεία κλειδιά στο καρκινικό κύτταρο με στόχο να ελεγχθεί η νόσος. Τα φάρμακα που αδρανοποιούν την πρωτεΐνη CDK4/6 και την PI3K χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ορμονοευαίσθητους όγκους και ενισχύουν και παρατείνουν τη δράση της κλασσικής ορμονοθεραπείας. Άλλα στοχευμένα φάρμακα όπως οι αναστολείς του μηχανισμού επιδιόρθωσης του DNA PARP επιδρούν επιλεκτικά σε κύτταρα με ήδη διαταραγμένο έναν άλλο μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA όπως συμβαίνει σε γυναίκες που έχουν καρκίνο μαστού σχετιζόμενο με κληρονομικότητα, πχ για τα γονίδια BRCA 1 και 2.

Για τους ασθενείς με όγκους που έχουν διαταραγμένο τον υποδοχέα αυξητικών σημάτων HER2 υπάρχει πληθώρα φαρμάκων είτε σε μορφή αντισωμάτων που στοχεύουν τον υποδοχέα HER2 είτε σε μορφή αναστολέων της βιολογικής δράσης του μορίου. Πρόσφατα ένα νέο φάρμακο που είναι ένα αντίσωμα συζευγμένο με ένα μόριο χημικοθεραπευτικού φαρμάκου φάνηκε πως μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με μικρού βαθμού διαταραχή του HER2 (low – HER2) ανοίγοντας το δρόμο για μια τελείως νέα προσέγγιση σε αυτή την πρόσφατα περιγραφείσα κατηγορία ασθενών.

Η χρήση άλλου συζευγμένου αντισώματος φαίνεται να βοηθά και στη θεραπεία μιας ομάδας ασθενών με επιθετικό καρκίνο που δεν έχει ούτε ορμονικούς υποδοχείς ούτε διαταραχή του HER (“τριπλά αρνητικός”) για τους οποίους είχαμε περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές μέχρι τώρα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανοσοθεραπεία που επιδρά στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού και το ενεργοποιεί για να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα όπως κάνει απέναντι στα μικρόβια. Τα φάρμακα αυτά όπως οι αναστολείς PDL1 έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε άλλους τύπους καρκίνου αλλά πλέον έχουν βρει τη θέση τους και σε κάποιους επιθετικούς υπότυπους καρκίνου μαστού, όπως στον τριπλά αρνητικό.

Η πληθώρα των νέων φαρμάκων που έχουν εγκριθεί για τον καρκίνο του μαστού αλλά και οι καρποί που παράγει η συνεχής και εντατική ερευνά σε αυτά το πεδίο μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της θεραπείας αυτού του σημαντικού προβλήματος υγείας και είναι σημαντικό κάθε γυναικά που έρχεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο μαστού να γνωρίζει πως με σύμμαχο τον γιατρό της έχει στη διάθεση της πολλά και όλο και καλυτέρα όπλα

Γεώργιος Ρηγάκος
Παθολόγος Ογκολόγος
Γ ογκολογική κλινική
Νοσοκομείο Υγεία