ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Οι σειρές «Άγριες Μέλισσες» και «Έρωτας μετά» επιχορηγούνται με 3,3 εκατομμύρια ευρώ

Δεκατρείς συνολικά τηλεοπτικές σειρές και ταινίες αποφασίστηκε να υπαχθούν σε καθεστώς οικονομικής επιδότησης στην κατεύθυνση ενίσχυσης της παραγωγής τηλεοπτικής και κινηματογραφικής μυθοπλασίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για παραγωγές Ελλήνων και ξένων παραγωγών που γυρίζονται στη χώρα μας. Μεταξύ των σειρών που επιχορηγούνται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι οι «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1 και το «Έρωτας Μετά» του Alpha. Οι επιχορηγήσεις αυτές δόθηκαν στο πλαίσιο του cash rebate

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, οι «Άγριες Μέλισσες» που κατάφεραν φέτος να κλείσουν μέσα το τηλεοπτικό κοινό, θα λάβουν περίπου το 35% του προϋπολογισμού επιλέξιμων δαπανών που είχε καταθέσει.

Άγριες Μέλισσες

Άγριες Μέλισσες Σειρές Επιχορήγηση

«Ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ (4.816.311,00€). Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (1.685.708,85€).

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 και 12 της αριθ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1138)», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση, οι «Άγριες Μέλισσες» είναι ένα επενδυτικό σχέδιο που «Πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 3 της αριθ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1138), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 50 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς».

Έρωτας Μετά

Στην περίπτωση του «Έρωτα Μετά», η σειρά του Alpha επίσης επιχορηγείται με το 35% του προϋπολογισμού συνολικών επιλέξιμων δαπανών που κατέθεσαν στους αρμόδιους. Η επιχορήγηση δίνεται και σε αυτή όπως και σε κάθε περίπτωση με την εξέταση συγκεκριμένων πολιτιστικών κριτηρίων.

Σειρές επιχορήγηση

Συγκεκριμένα η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής: «Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος
3 της αριθ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1138), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 38 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς. Ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ (4.641.043,00€).

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (1.624.365,05€).
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 και 12 της αριθ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1138)».

Οι υπόλοιπες επιχορηγούμενες παραγωγές

Άγριες Μέλισσες Σειρές επιχορήγηση

Σε επιχορήγηση εντάσσεται και η σειρά «Θα γίνει της πολυκατοικίας» του ΣΚΑΪ, λαμβάνοντας ενίσχυση της τάξης των 462.420ευρώ. Η σειρά, «Πέτα την φριτέζα», επιχορηγείται για τον δεύτερο κύκλο της με το ποσό των 369.692 ευρώ ενώ ο β’ Κύκλος του «Μην ψαρώνεις», ενισχύεται με 310.727,60 ευρώ. Η τηλεοπτική σειρά, «The man in apartment five» (Φιλανδική παραγωγή που έχει πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ελλάδα), επιδοτείται με 140.140ευρώ και η σειρά, «The good place» με την Kristen Bell που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο γυρίσματα στην Αθήνα, με 43.407,16 ευρώ.

Οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 35% του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών τους θα λάβουν και οι ταινίες: 1) Ένα καλοκαίρι στη Μύκονο- 342.908,80 ευρώ, 2) Μη διστάζεις- 259.999,95 ευρώ, 3) Harmony- 214.900ευρώ, 4) ΜΕΣΟΓΕΙΑ- 199.999,99 ευρώ, 5) Αγία Εμυ- 172.911,79 ευρώ, 6) Chocolate- 153.692 ευρώ, 7) Made in vain- 36.120 ευρώ.

Τι είναι το ελληνικό Cash Rebate

Η εφαρμογή του Νόμου 4487/2017 για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση εταιριών παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών ώστε να επενδύσουν στον δημιουργικό τομέα της Ελλάδας. Αρχικά η επιδότηση ανερχόταν στο 25% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για κάθε δικαιούχο. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, χάρη στην τροποποίηση του νόμου, το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%. Η νέα νομοθεσία παρέχει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα €30.000 ανά επεισόδιο) και νέο σημείο εκκίνησης για τα ψηφιακά παιχνίδια (€60.000) ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς πλαφόν. Επιπλέον, το επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. H χρηματοδότηση της επιχορήγησης είναι εξασφαλισμένη μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο έχουν δεσμευτεί 75 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη: 2018 έως 2022.

Τα πολιτιστικά κριτήρια

Όπως αναφερόταν στο σχετικό νομοσχέδιο του 2017 για την ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία οι παραγωγές κερδίζουν τους πόντους με τους οποίους εξασφαλίζουν στη συνέχεια την επιχορήγηση είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

Το σενάριο της παραγωγής θα πρέπει είτε να είναι διασκευασμένο από ελληνικό ή ευρωπαϊκό λογοτεχνικό ή θεατρικό έργο, ή να αφορά την ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία (με ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο), να έχει θέμα τη βιογραφία μιας προσωπικότητας της ελληνικής ή ευρωπαϊκής ιστορίας, ή σενάριο η υπόθεση του οποίου εξελίσσεται στην Ελλάδα.

Επίσης πρέπει να υπάρχουν διάλογοι στην ελληνική γλώσσα ή κάποια από τις ελληνικές διαλέκτους, εξωτερικές και εσωτερικές σκηνές γυρισμένες στην Ελλάδα που σκοπό έχουν την προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Επίσης βαθμολογείται η συμμετοχή Ελλήνων πολιτών ή πολιτών από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις ειδικότητες: «σκηνοθέτης, συγγραφέας, σεναριογράφος, παραγωγός, ηθοποιός, πρωταγωνιστής (ένας), συνθέτης μουσικής επένδυσης κ.α.».