ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ

Αφιερωμένο Σε Εσάς!

Σας ευχαριστώ που ήρθατε με τις ανοιχτές αγκαλιές σας και τα ζεστά λόγια σας. Είσαστε πλούτος!

 

Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ!

Δεν το θεωρώ δεδομένο.

boo!