Πριν από 2 μήνες

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2019: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΙΕΖΕΙ

Η κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και το προσφυγικό, επικέντρωσαν τις δράσεις των εταιρειών κύρια προς τον άνθρωπο (είτε ως εργαζόμενο, είτε ως πολίτη) και προς την κοινωνία.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ